Welkom

U bevindt zich op de voormalige portaalsite van het Stagescholen ENW/ELO project


In het kader van de besparingen van de Vlaamse Regering heeft de Vlaams minister van Onderwijs in 2015 beslist om de werking van de Expertisenetwerken voor lerarenopleidingen stop te zetten in 2016. Als een gevolg daarvan is ook het stagescholen ENW/ELO project beëindigd, waarmee een einde komt aan het aanbod van de gratis elektronische leeromgeving voor de deelnemende scholen in dit project.

Universiteit Gent, die ondermeer de technische kant van dit project verzorgde, heeft zich geëngageerd om voor deze scholen en instellingen de leeromgeving nog online te houden tot ten laatste einde schooljaar 2017/2018 teneinde iedereen kans te bieden vloeiend over te stappen naar een nieuw systeem.

Vragen hierover? U kunt nog steeds de contactpersoon van dit project raadplegen!